casino-tongeren

 

Academische zitting 18 februari 2000

De voorzitter van de beheerraad van de VZW "Koninklijke Muziekmaatschappij" Albert Schiepers(rechts) luistert met volle aandacht naar de sprekers. De fiere voorzitter die al meer dan 40 jaar zijn stempel drukt op deze maatschappij wordt links geflankeerd door Minister President Patrick Dewael en tevens lid van Casino. Hij wordt de volgende voorzitter van de oudste en nog actieve muziekmaatschappij van Vlaanderen.

 

Patrick Dewael

Actueel  voorzitter van de beheerraad van de VZW Koninklijke Muziekmaatschappij Casino Tongeren.

 

 

 

Pascal Hollander

Voorzitter Muziekbestuur, Dirigent Operette &

Directeur Muziekschool VZW Koninklijke Muziekmaatschappij Casino Tongeren

Email  : pascal@casinotongeren.be  

 

 

Marleen Palmen

Secretaris  van de raad van bestuur van de  vzw K.M. Casino Tongeren. 

Contact: Tel: 0473 240152

e-mail: Marleen Palmen

 

Johnny Meesen

 

Voorzitter Jubileumcomité Casino 250

"oud-voorzitter van het muziekbestuur van de K.M. Casino 1998 - 2009 

secretaris  van de raad van bestuur van de  vzw K.M. Casino Tongeren 2009 - 2011

 

Huldiging van de heer Albert Schiepers

n.a.v. zijn 90ste verjaardag op 13 juli 2007

 Veertig jaar voorzitter van de K. Muziekmaatschappij Casino Tongeren

76 jaar lid van de K. Muziekmaatschappij Casino

Op zaterdag 14 juli hebben enkele leden van Casino hun “president” in de bloemetjes gezet voor zijn buitengewoon lange staat van dienst in de K. muziekmaatschappij Casino Tongeren.  Deze uitzonderlijke gebeurtenis verliep in beperkte kring en in aanwezigheid van de heer Patrick Dewael, vice-premier.  Bij zijn intrede in een gezellige haast familiale sfeer verwelkomde de harmonie de gevierde met vrolijke deuntjes.  De doedelzak was een toemaatje. 

Voor A. Schiepers  begon alles al in 1928 met een kinderrol in de operette “De lustige boer”.

Dat zijn ouders voor Casino hadden gekozen was geen toeval want vader Schiepers voelde zich hier thuis.  In 1931 werd Albert cellist in de symfonie en hij eindigde als muzikant in pas in 1996.  

In 1952 werd hij lid van de beheerraad van de v.z.w. van de K. Muziekmaatschappij Casino In 1961 werd hij ondervoorzitter.  In 1967 werd hij voorzitter van de K.M. Casino.  A. Schiepers was  voorzitter van de  Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren en in de hoedanigheid van jurist  had  de beheerraad geen betere keuze kunnen maken.

Onze president -want zo spreken wij hem aan- is een bescheiden man van weinig woorden, en houdt niet van gevlei.  Hij kent al zijn leden, soms in drie generaties.  Iedere zaterdag komt hij  naar de machinistenkamer voor een babbeltje en om de lopende zaken te bespreken.  Hij staat erop alle activiteiten van Casino bij te wonen.  Hoewel hij dikwijls verwijst naar vervlogen tijden  is onze president iemand die de toekomst nooit uit het oog verliest.   In moeilijke tijden is hij steeds de rots in de branding die de  verantwoordelijkheid van belangrijke beslissingen op zich te neemt.  Een voorzitter van dit gehalte is dikwijls broodnodig. Zeker de laatste decenia, een periode die gekenmerkt is door snelle elkaar opvolgende veranderingen op allerlei gebied. Onze voorzitter houdt de vinger stevig aan  de pols van zijn tijd.   Hij kent de problemen die zich stellen en formuleert op tijd en stond zijn eigen mening.  Hij dwingt groot respect af, maar  geeft de leden ook een zeer grote vrijheid.  Casino is hem zeer dankbaar voor alles. 

Om de persoon en al zijn verdiensten ten bate van Casino te  huldigen werd de heer Schiepers een mooie koperen plaat met de inscriptie “Studio Albert Schiepers” overhandigd.  Deze plaat komt in de inkomhal beneden en verwijst naar de repetitiezaal die voortaan deze naam zal dragen.

Wij wensen hem nog vele jaren van goede gezondheid en hopen nog lang onder zijn leiding te mogen werken.

Johnny Meesen

15 oktober 07

 

   Nooit klagend, nooit vragend

   Zijn lasten in stilte dragend

   Zijn hart voor ons

   Bescheidenheid en eenvoud sierden hem

   Dankbaar dat verder lijden hem bespaard bleef

   Mooi toch die herinnering die hij ons geeft.                                                        

 

  

                                                                      

De Koninklijke Muziekmaatschappij Casino

neemt afscheid van

de heer

ALBERT SCHIEPERS

Doctor in de rechten

Oud-voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren

Oud-voorzitter ocmw Tongeren

Oud-voorzitter en waarnemend voorzitter van de vzw K.M. Casino

Oud-muzikant van de symfonie K.M. Casino

Geboren te Maastricht 13 juli 1917 en overleden te  Tongeren in het

A.Z. Vesalius op 13 februari 2010

 

 

  Home