De Heer Hugo Biets schepen van cultuur spreekt de geachte Vergadering toe op de academische zitting van 18 februari 2000 in de grote zaal van Casino.

De harmonie van Casino voert enkele werken uit o.a. van vroegere huiscomponisten: o.a. Herman Wijngaert en Henry Baillien. Het academisch deel wordt afgesloten 

met een uitgebreide receptie voor de 200 aanwezigen.