Concert door onze harmonie o.l.v. Raymond Vroonen 

en academische zitting tergelegenheid van het 250-jarig bestaan